Opłaty leasingowe Wartość bieżąca opłat leasingowych
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Nie dłużej niż jeden rok 233,6 222,5 207,5 197,5
Od 1 roku do 5 lat 702,7 570,3 489,7 383,2
Od 5 do 10 lat 539,3 333,3 427,7 237,5
Od 10 do 30 lat 393,8 228,5 223,2 177,2
Od 30 do 50 lat 182,1 614,9 120,7 159,6
Od 50 do 90 lat 116,0 169,3 90,7 91,4
Razem  2.167,5  2.138,8  1.559,5  1.246,4 
Minus koszty finansowe (608,0) (892,4)
Wartość bieżąca opłat leasingowych  1.559,5  1.246,4  1.559,5  1.246,4 
w tym:
część długoterminowa 1.352,0 1.048,9
część krótkoterminowa 207,5 197,5

Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu leasingu stanowią weksle oraz cesja należności.

Wyniki wyszukiwania