W dniu 10 stycznia podpisano porozumienia kształtujące zasady, na jakich odbywać się będzie proces wyjścia części pracowników poza Grupę Kapitałową LOTOS po realizacji sprzedaży aktywów objętych środkami zaradczymi (patrz nota 2.1). Dokumenty podpisały: Zarząd Grupy LOTOS S.A., Zarządy spółek Grupy Kapitałowej LOTOS objętych realizacją środków zaradczych oraz przedstawiciele wyrażających wolę bycia partnerami społecznymi w tym procesie związków zawodowych. W rezultacie, po dniu kończącym okres sprawozdawczy, zawiązana została rezerwa na wypłatę świadczeń zawartych w tych porozumieniach w wysokości 41,3 mln zł.

Wyniki wyszukiwania