12.3.1 Zawarcie warunkowych umów sprzedaży w ramach realizacji Środków Zaradczych

W dniu 12 stycznia 2022 roku zostały podpisane warunkowe umowy sprzedaży w ramach realizacji Środków Zaradczych w obszarach:

  • rynku produkcji paliw oraz rynku hurtowej sprzedaży paliw,
  • rynku biopaliw,
  • rynku sprzedaży detalicznej paliw,
  • rynku paliwa lotniczego
  • rynku asfaltu.

Szersza informacja o zawartych umowach i planowanym połączeniu z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. znajduję się w nocie 2.1 niniejszego sprawozdania. 

Wyniki wyszukiwania