Nota Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 1.225,6 5.801,6 7.100,4 1.395,5 440,2 15.963,3
Nakłady inwestycyjne 33,7 559,5 593,2
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 31,3 307,7 271,1 122,1 (732,2)
Koszty finansowania zewnętrznego 2,3 2,3
Leasing 41,7 11,1 106,9 159,7
Zbycie (1,9) (12,9) (19,6) (11,3) (4,7) (50,4)
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.5 (1,5) (1,5)
Pozostałe 0,4 (2,7) (1,8) (8,0) (12,1)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 1.296,7 6.107,9 7.349,2 1.645,1 255,6 16.654,5
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 92,6 2.362,1 3.183,4 709,9 6.348,0
Amortyzacja 38,8 223,1 319,2 189,6 770,7
Leasing (3,6) (1,1) (43,9) (48,6)
Zbycie (1,7) (9,5) (17,8) (7,7) (36,7)
Pozostałe 0,1 1,1 1,2
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 126,1 2.574,6 3.484,9 849,0 7.034,6
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021 27,4 100,9 12,1 6,9 1,1 148,4
Utworzenie 9.4 10,9 81,0 21,5 17,6 131,0
Wykorzystanie/Rozwiązanie (1,3) (1,0) (0,3) (0,4) (3,0)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021 38,3 180,6 32,6 6,6 18,3 276,4
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 1.132,3 3.352,7 3.831,7 789,5 237,3 9.343,5
(1) Nakłady inwestycyjne związane były głównie z rozbudową sieci stacji paliw (190,2 mln zł), nabyciem taboru kolejowego (80,3 mln zł), zakupem katalizatorów (70,7 mln zł,) a także zakup części zamiennych (33,2 mln zł), realizacją projektu Hydrokrakingowej Bloku Olejowego (HBO) (23,4 mln zł), budową nalewaka kolejowego (12,5 mln zł), budową i modernizacją Terminala Paliw (16,8 mln zł, przeprojektowaniem instalacji Clausa (odzysku siarki) (13,8 mln zł) oraz projektem rozbudowy pojemności magazynowych i mocy nalewczych LPG (9,6 mln zł).
(2) W tym: nowe umowy leasingu, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zakończenie umów leasingowych, modyfikacje umów leasingowych, utworzone aktywo z tytułu likwidacji (patrz nota 10.1.3.).
(3) Dotyczy spisania nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji na stacjach paliw.
(4) W tym: przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zakończenie umów leasingowych, modyfikacje umów leasingowych (patrz nota nocie 10.1.3.).
(5) W tym odpis na aktywa objęte środkami zaradczymi (127,0 mln zł) oraz odpis z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw (3,6 mln zł).

Nota Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 1.180,1 5.690,2 6.982,5 1.231,8 349,8 15.434,4
Nakłady inwestycyjne 21,7 403,6 425,3
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 10,5 86,9 134,6 79,0 (311,0)
Koszty finansowania zewnętrznego 6,1 6,1
Leasing 40,2 28,4 80,0 (0,4) 148,2
Zbycie (5,2) (4,1) (15,4) (13,0) (0,2) (37,9)
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.5 (1,0) (1,0)
Pozostałe 0,2 (1,3) (4,0) (6,7) (11,8)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 1.225,6 5.801,6 7.100,4 1.395,5 440,2 15.963,3
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 55,9 2.148,7 2.875,0 577,3 5.656,9
Amortyzacja 37,2 215,5 321,0 179,7 753,4
Leasing (0,3) (37,8) (38,1)
Zbycie (0,5) (2,1) (13,3) (10,8) (26,7)
Pozostałe 0,3 0,7 1,5 2,5
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 92,6 2.362,1 3.183,4 709,9 6.348,0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020 19,8 99,3 12,0 6,9 1,1 139,1
Utworzenie 9.5 7,6 1,7 0,6 0,1 10,0
Wykorzystanie/Rozwiązanie (0,1) (0,5) (0,1) (0,7)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020 27,4 100,9 12,1 6,9 1,1 148,4
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 1.105,6 3.338,6 3.904,9 678,7 439,1 9.466,9
(1) Nakłady inwestycyjne związane były głównie z realizacją budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą EFRA (64,3 mln zł), rozbudową sieci stacji (140,5 mln zł), budową nalewaka kolejowego (49,2 mln zł), nabyciem taboru kolejowego (54,3 mln zł), a także zakup części zamiennych (21,7 mln zł).
(2) W tym: nowe umowy leasingu, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zakończenie umów leasingowych, modyfikacje umów leasingowych, utworzone aktywo z tytułu likwidacji, nierozliczone i rozliczone opłaty wstępne (patrz nota 10.1.3.).
(3) W tym spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji na stacjach paliw 0,9 mln zł.
(4) W tym: przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zakończenie umów leasingowych, modyfikacje umów leasingowych (patrz nota 10.1.3.).
(5) W tym odpis z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw 8,8 mln zł.

Wyniki wyszukiwania