9.1.2 Przychody z umów z klientami według struktury geograficznej

Nota Segment wydobywczy Segment produkcji
i handlu
Skonsolidowane
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Polska 12,9 15,6 28.282,2 17.744,4 28.295,1 17.760,0
Belgia 23,1 340,6 291,2 363,7 291,2
Czechy 109,0 144,2 109,0 144,2
Dania 18,0 49,2 182,2 70,7 200,2 119,9
Francja 1,7 3,1 433,7 171,8 435,4 174,9
Holandia 77,3 82,8 722,1 574,0 799,4 656,8
Niemcy 658,8 224 612,8 478,6 1.271,6 702,6
Norwegia 190,0 83,6 19,0 19,4 209,0 103,0
Szwecja 10,3 10,7 97,7 235,1 108,0 245,8
Wielka Brytania 174,4 84,8 46,9 152,6 221,3 237,4
Pozostałe kraje 159,4 93,6 985,5 619,4 1.144,9 713,0
Razem 9.1 1.325,9 647,4 31.831,7 20.501,4 33.157,6 21.148,8

W latach 2020 – 2021 Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%.

Wyniki wyszukiwania