Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Wartości społecznej odpowiedzialności biznesu

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Jako Grupa Kapitałowa LOTOS poczuwamy się do odpowiedzialności za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Prowadzimy biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich obszarach działalności. Firma przyjęła system wartości, który u swoich podstaw ma szacunek do potrzeb społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

CZTERY NACZELNE WARTOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie