Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Społeczeństwo

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
KAPITAŁY

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Relacja ze społecznościami lokalnymi zamieszkującymi tereny naszego oddziaływania stanowi ważny element społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Czujemy się odpowiedzialni za te społeczności i dokładamy wszelkich starań, żeby rozwiązywać występujące wśród nich problemy społeczne.

Nasze akcje na rzecz lokalnych społeczności
  • Grupa Kapitałowa LOTOS wraz z Polskim Związkiem Narciarskim od 2004 roku prowadzi Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”, zakładający wsparcie dla klubów sportowych z sekcją skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej. W ramach programu organizowane są także zawody z cyklu LOTOS Cup.
  • W ramach programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM, młodzi piłkarze oraz trenerzy mają możliwość szkolenia swoich umiejętności w Akademii Piłkarskiej LG oraz jednym z 14 klubów piłkarskich. Grupa Kapitałowa LOTOS sponsoruje zakup sprzętu sportowego, obozy piłkarskie oraz stypendia sportowe dla najzdolniejszych zawodników oraz dzieci w trudnej sytuacji materialnej.
  • Program LOTOS – Mistrzowie w pasach, zapoznaje pasażerów samochodów z zasadami bezpieczeństwa, dobrymi nawykami dotyczącymi poprawnego zapinania pasów, a także montażu fotelików samochodowych dla dzieci. Odbyły się także lekcje z zasad bezpieczeństwa dla uczniów szkoły podstawowej w Jaśle.
  • W ramach programu Zdolni z LOTOSEM kształcimy nauczycieli, aby doskonalili swoje umiejętności pracy z uzdolnionymi uczniami. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki i informatyki oraz odbywają się konkursy. Dodatkowo uczniowie są objęci opieką mentorską i otrzymują stypendia.
  • Program „Dynamiczni Seniorzy z Energią” jest adresowany do osób 55+ chcących poprawić swoją kondycję fizyczną i zadbać o zdrowie. Oprócz cotygodniowych zajęć sportowych (trwających 15 tygodni) odbyły się Gminne Dni Seniora, podczas których miały miejsce konkursy i warsztaty. Seniorzy korzystali również z konsultacji medycznych lekarza specjalizacji geriatrii i dietetyka i mieli możliwość wykonania różnych badań.
  • Grupa Kapitałowa LOTOS już od 2013 roku jest mecenasem projektu E(x)plory – największej w Polsce inicjatywy wpierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły i najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości. Ma na celu popularyzować naukę wśród dzieci i młodzieży.
  • Zrealizowaliśmy też programy edukacyjne, takie jak „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” oraz Konkurs „Szukamy Geniusza IT” realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Grupa LOTOS razem z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu inspirowały młodych do rozwoju w ramach projektu Geniusz IT. Konkurs „Geniusz IT” to popularyzacja informatyki i nowych technologii, a jednocześnie wyjątkowy program, który ma na celu wyrównywanie szans młodzieży szczególnie uzdolnionej. To okazja dla młodych ludzi do pokazania swoich wyjątkowych umiejętności i rozpoczęcia kariery w branży nowoczesnych technologii i przemysłu.

Pracownicy Grupy LOTOS wielokrotnie udowadniali, że mają wielkie serca i ogromną chęć pomagania potrzebującym. W 2018 roku zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, gdzie można było zakupić rękodzieło wykonane podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na organizację wypoczynku i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS przygotowali świąteczne prezenty dla ponad 30 dzieci w ramach inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Odpowiedzieli też na apel Komitetu Społecznego „Pod Parasolem”, który zwrócił się z prośbą o pomoc dla swoich podopiecznych. Organizowano również zbiórki ciepłych ubrań oraz zimowego obuwia dla osób ubogich i potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej, często bezdomnych – w ramach inicjatyw „Zupa na Monciaku” oraz „Zupa chylońska”.

W ramach działań regionalnych odbyły się także: Dzień Przedszkolaka na stacjach LOTOS, Szlachetna Paczka, akcja wsparcia dla drużyny piłkarskiej juniorów Mławianka Mława.


Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie