Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Zmiany na rynku paliw w 2018 roku

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

USA największym mocarstwem paliwowym

Stany Zjednoczone w ubiegłym roku wywierały ogromną presję na globalną gospodarkę. Były też największym producentem ropy naftowej na świecie, dziennie eksportującym średnio 1,96 mln baryłek ropy, przy czym amerykańska ropa WTI była średnio o 6,8 USD/bbl tańsza w stosunku do pochodzącej z Morza Północnego ropy Brent.

Istotne makroekonomiczne oddziaływanie miała podjęta 7 grudnia przez państwa OPEC oraz Rosję decyzja o ograniczeniu wydobycia o 1,2 mb/d.

GLOBALNY POPYT I PODAŻ ROPY NAFTOWEJ (MLN BBL)

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS na podstawie danych
Międzynarodowej Agencji Energii, www.iea.org

Poprawa koniunktury i optymalizacja kosztów

Rok 2018 przyniósł poprawę koniunktury na rynku surowców po trwającym 4 lata kryzysie naftowym. Średnia cena ropy osiągnęła 71 USD/bbl, natomiast średnia cena gazu ziemnego znalazła się na poziomie 45 USD/boe, co oznacza wzrost o blisko 38% w stosunku do średnich cen z roku 2017.

CENY ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO W LATACH 2013 – 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters

Sytuacja kryzysowa ubiegłych 5 lat stała się dla branży wydobywczej bodźcem do znaczących optymalizacji. Udało się obniżyć koszty wierceń i usług poza granicami (offshore), bezpośrednie koszty wydobycia oraz koszty zagospodarowania nowych złóż. Dzięki standaryzacji rozwiązań technicznych, wspieraniu postępu technologicznego, udoskonalaniu procesów kontraktacji i zakupów produktów oraz usług offshore odnotowano średni spadek kosztów operacyjnych o ponad 40% w stosunku do roku 2013.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie