Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Zużycie energii przez organizację

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Zużycie energii wewnątrz organizacji

[GJ / MWh]

2017 2018
Paliwa nieodnawialne 24 023 443 26 731 241
Paliwa odnawialne 0 0
Energia zakupiona 6 371 580 7 075 770
Energia sprzedana 588 758 754 346
Całkowite zużycie energii w organizacji 29 806 266 33 052 666

W 2018 zużyto więcej energii, gdyż przerobiono więcej ropy niż w 2017 roku.

Źródła nieodnawialne

[GJ / MWh]

2018 Równoważnik paliwowy energii użytecznej 1
Węgiel 341 186
Gaz ziemny 10 421 045
Olej napędowy 419 281
Gaz opałowy 11 944 740
Gaz resztkowy, specjalny, złożowy 3 530 341
Olej opałowy ciężki 0
Olej opałowy lekki 49 539
Olej żeglugowy 0
LPG 25 110
RAZEM 26 731 241
Energia zakupiona od innych podmiotów

[GJ / MWh]

2018 Równoważnik paliwowy energii użytecznej 1
Energia elektryczna 6 951 326
Energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) 124 445
RAZEM 7 075 770
Energia sprzedana innym podmiotom

[GJ / MWh]

2018 Równoważnik paliwowy energii użytecznej 1
Energia elektryczna 261 600
Para wodna 277 358
Ciepło (w wodzie) 215 387
Chłód 0
RAZEM 754 346

1 Równoważnik paliwowy dla wybranej grupy paliw w danym okresie stanowi iloczyn ilości (t lub Nm3) spalonego paliwa i jego wartości opałowej (GJ/t (lub Nm3).
W przypadku energii elektrycznej zużycie energii zakupionej na rynku sprowadzono do równoważnika paliwowego z zastosowaniem średniej sprawności źródeł wytwórczych en. elektrycznej w Polsce.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie