Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach
J.m. Wymaganie 2017 2017 2018 2018
- Ilość - Ilość (średnio) - Ilość - Ilość (średnio)
Benzen (w benzynach) % V/V Max. 1,00 0,60÷1,00 0,81 0,46÷1,00 0,79
Siarka (w benzynach) mg/kg Max. 10,0 0,1÷6,5 1,2 0,1÷4,9 1,1
Siarka (w oleju napędowym) mg/kg Max. 10,0 2,0÷10,0 6,0 2,1÷10,0 5,8
Ołów mg/kg Max. 5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie