Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Obszary chronione znajdujące się w pobliżu lokalizacji LOTOS
Obszar chroniony Rodzaj lokalizacji LOTOS Powierzchnia w km2 Charakterystyka gatunków bioróżnorodnych występujących na obszarze
Rezerwat przyrody Ptasi Raj, obszar Natura 2000 "Ostoja w Ujściu Wisły" (PLH220044) Rafineria Grupy LOTOS Rafineria 235 ha, rezerwat 1015 ha Ptaki błotne i wodne - najliczniejszą grupą ptaków są różne gatunki kaczek właściwych i nurkujących oraz łabędzie i gęsi białoczelne. Mierzeja jest siedliskiem przede wszystkim różnych gatunków mew, rybitw i siewkowców (m.in. nielęgowego biegusa zmiennego), także kormoranów, kaczek, gęsi i łabędzi. Na terenie rezerwatu gniazdują ostrygojad i sieweczki.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie