Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Wykorzystywane materiały/ surowce wg masy lub objętości

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Zużycie przez Grupę Kapitałową LOTOS surowców w procesie produkcyjnym w 2018 roku

Ropa
Nazwa Ilość [t] Udział [%]
Ropa REBCO 7 532 950 78%
Ropa z morskich koncesji LPB 201 434 2%
Ropa PGNiG 275 752 3%
Ropa LITHUANIAN 41 531 0%
Pozostałe 1 574 408 16%
Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej
Nazwa Ilość [t] Udział [%]
Woda DEMI 332 046,152 22,57%
FAME (Ester metylowy kwasu tłuszczowego) 256 559,302 17,44%
Oleje napędowe 328 370,5974 22,32%
ETBE (Eter tert-butylowo-etylowy) 11 535,553 0,78%
Etanol 62 283,746 4,23%
MTBE (Eter tert-butylowo-metylowy) 47 595,059 3,24%
Gaz ziemny 425 928,2325 28,96%
Dodatki 2 800,852 0,19%
Inne 3 859,148 0,26%
RAZEM
1 470 978,642 100,00%

Zużycie materiałów i surowców wewnątrz rafinerii

Zużycie wewnętrzne rafinerii
Nazwa Ilość [t] Udział [%]
Gaz paliwowy 349 190 37,25%
Gaz resztkowy 481 433 51,36%
Olej opałowy 951 0,10%
Pozostałe 105 742 11,28%
RAZEM
937 316 100,00%

Zużycie produktów końcowych

Produkty końcowe
Nazwa Ilość [t] Udział [%]
Benzyny (wraz z reformatami) 1 633 487,243 14,48%
Nafta 537 766,072 4,77%
Ksyleny 90 942,754 0,81%
Olej napędowy diesel 5 379 740,792 47,68%
Olej napędowy 243 982,26 2,16%
Olej opałowy 1 333 262,037 11,82%
Paliwo żeglugowe MGO 78 636,071 0,70%
Paliwo lotnicze Jet 568 330,272 5,04%
Komponenty asfaltowe 773 448,313 6,86%
LPG 185 755,436 1,65%
Oleje bazowe 255 611,908 2,27%
Gacze parafinowe 50 078,612 0,44%
Plastyfikatory 29 296,867 0,26%
Siarka 89 852,188 0,80%
Pozostałe, w tym 2509 ton gazu opałowego sprzedanego do LOTOS Asfalt 32 185,294 0,29%
RAZEM
11 282 376 100,00%

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie