Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Odpady niebezpieczne transportowane w ramach działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
Transportowane odpady
niebezpieczne [Mg]
Przetworzone odpady
niebezpieczne [Mg]
Grupa LOTOS 6 148,230 180,820
Energobaltic 0,000 0,000
LOTOS Asfalt 0,000 0,000
LOTOS Biopaliwa 0,153 0,000
LOTOS Infrastruktura 549,220 0,000
LOTOS Kolej 0,000 0,000
LOTOS Oil 42,600 0,000
LOTOS Paliwa 13,800 0,000
LOTOS Petrobaltic 0,000 0,000
LOTOS Serwis 0,000 0,000
LOTOS Terminale 1,928 0,000
RCEkoenergia 7 857,732 7 857,732
LOTOS Geonafta 0,000 0,000
LOTOS Ochrona 0,000 0,000
LOTOS Upstream 0,000 0,000
LOTOS Norge 0,000 0,000
14 613,663 8 038,552
Odpady niebezpieczne eksportowane przez Grupę Kapitałową LOTOS 609,936

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie