Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Procent oraz całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystywanej w Grupie Kapitałowej LOTOS

Łącznie [m3]

2017 2018
Objętość wody łącznie pobranej przez organizację [m3] 7 431 519 7 589 356
Objętość wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi [m3] 2 554 957 2 821 847
Objętość wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi jako odsetek wody pobranej przez organizację [%] 25,60% 27,1%

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie