Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań LOTOS Oil i LOTOS Paliwa, według kategorii materiału

LOTOS Oil

Dane w Mg

Nazwa Oleje smarowe Opakowania niebezpieczne Opakowania Preparaty smarowe
Ilość produktów i odzyskanych materiałów opakowaniowych w okresie raportowania 24 354,85 6,47 1 636,17 1 609,92
Ilość sprzedanych produktów w roku poprzedzającym okres raportowania* 28 652,76 8,088 2682,238 2639,209
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań 85,0% 80,0% 61,0% 61,0%
Wzrost odzysku w stosunku do roku 2017 35,0% 50,0% 0,0% 31,0%

* Do obliczania uzyskanego procentu odzyskanych produktów i opakowań bierze się pod uwagę masę wprowadzonych produktów/opakowań w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy. W przypadku wpisania danych z roku sprawozdawczego, wyjdą inne niż ustawowe procenty odpadów poddanych odzyskowi.

LOTOS Paliwa

Dane w tonach

Nazwa opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z aluminium opakowania z papieru i tektury opakowania z drewna
Ilość produktów i odzyskanych materiałów opakowaniowych w okresie raportowania 17,40 10 110 0,00%
Ilość sprzedanych produktów w okresie raportowania 74,04 20 181 0,00%
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań 23,50% 51,00% 61,00% 0,00%

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie