Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS

Łącznie

2017 2018
Zakup energii elektrycznej z zewnątrz Grupy Kapitałowej [MWh] 672 320 704 780
Zakup energii cieplnej z zewnątrz Grupy Kapitałowej [GJ] 9 446 6 248
Zmisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej [Mg] 541 945 545 877
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary [Mg] 1 087 61
Współczynniki emisyjności w 2018 r.
Polska Litwa
Współczynnik emisji CO2 z produkcji energii elektrycznej [kg CO2/MWh] 778 96
Współczynnik emisji CO2 z produkcji ciepła [kg CO2/GJ] 115,088

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie