Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Objętość węglowodorów spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Objętość węglowodorów spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery
Lokalizacja Objętość gazów skierowanych
do spalenia [tys. m3]
Objętość gazów wypuszczonych
do atmosfery [tys. m3]
Polska 16 277 0
Wody międzynarodowe, Polska wyłączna strefa ekonomiczna
(platforma LOTOS Petrobaltic i Platforma BB)
15 666 0
Litwa 346 0
Suma 32 289 0

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie