Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji w Grupie Kapitałowej LOTOS
Objętość [m3] Udział [%]
Całkowita ilość wyprodukowanej wody 241 515,61 100,0%
Woda ponownie wykorzystana 0,00 0,0%
Woda poddana recycklingowi 0,00 0,0%
Woda ponownie wstrzyknięta 241 279,81 99,9%

Całkowita objętość węglowodorów zrzucanych do wytworzonej wody
0,0%

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie