Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Liczba gatunków chronionych znajdujących się na obszarze oddziaływania LOTOS
IUCN
(Czerwona Księga Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
i Jej Zasobów):
Polska Czerwona Księga Zwierząt: Ochrona ścisła
na podstawie ustawy:
Ochrona częściowa
na podstawie ustawy:
EN - 1 CR -4 123 61
NT - 6 EN - 2
LC - 131 VU - 3

Dane z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w 2015 roku na terenie rafinerii i w jej otoczeniu.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie