Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Łączny pobór wód

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Całkowity pobór wody według źródła w Grupie Kapitałowej LOTOS

[m3]

2017 2018
Pobór wód powierzchniowych (własne ujęcia) 5 998 534 5 840 945
Pobór wód podziemnych - gruntowych (własne ujęcia) 362 643 360 579
Woda deszczowa gromadzona i wykorzystywana 0 0
Woda zakupiona z wodociągów i od dostawców lokalnych 378 981 417 441
Oczyszczone ścieki pochodzące od innych organizacji 464 54 158
RAZEM 6 740 622 6 673 123

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie