Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Liczba i objętość istotnych wycieków
Rodzaj wycieku/powód Objętość wycieku Spółka, której dotyczy wyciek Uwagi
Pożar pompowni benzyny 2080
w dniu 20.05.2018
2,6 m3 Grupa LOTOS Podczas pożaru pompowni benzyny przy rafinerii w Gdańsku utracono łącznie około 2,6 m3 tego surowca. Część uległa spaleniu, co wiązało się z emisją do powietrza, a część, wraz ze środkami gaśniczymi, spłynęła do kanalizacji i trafiła do rafineryjnej oczyszczalni ścieków. Ścieki zanieczyszczone benzyną zostały odpowiednio oczyszczone, a ostateczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach zrzucanych do Martwej Wisły były znacznie poniżej wartości dopuszczalnych.
Wyciek wód zaolejonych z pokładu platformy do Morza Bałtyckiego podczas mycia pokładu - niewłaściwe zabezpeiczenie bortnic pokładu 0,3 m3 LOTOS Petrobaltic

Warto zaznaczyć, że były to zdarzenia o relatywnie niewielkiej skali. Usunięcie ich skutków trwało w obu przypadkach maksymalnie kilka godzin. Specjalistyczne służby zadziałały szybko i wykonały swoją pracę zgodnie z procedurami, ostatecznie zapewniając, że oba wycieki miały możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie