Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Całkowita kwota istotnych kar 25 608
Całkowita liczba sankcji pozafinansowych 1
Spory rozwiązane na drodze mechanizmów rozstrzygania LOTOS Petrobaltic - zastosowanie środka do usuwania rozlewów na bazie detergentów bez uprzedniej zgody Urzędu Morskiego

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie