Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji
Spółki LOTOS, których dotyczy wskaźnik Całkowita ilość płuczki wiertniczej
oraz zwiercin w tonach
Stosowane metody
unieszkodliwiania
LOTOS Petrobaltic 140,42
Przekazane do odzysku
LOTOS Geonafta 187,62 Przekazane do odzysku

W 2018 spółki nie wytworzyły zwiercin.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie