Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

Łącznie w tonach

2017 2018
NOx 936,31 981,05
SOx 483,76 605,33
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP) 0,00 0,00
Lotne związki organiczne (VOC) 179,02 195,20
Niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP) 0,00 0,00
Pyły (PM) 90,45 79,36
Inne standardowe kategorie emisji do powietrza 342,25 357,10

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie