Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Efektywność energetyczna

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Współczynnik efektywności energetycznej

Energia pierwotna wyrażona w [GJ/tonę]

WSPÓŁCZYNNIK EII/ TBD 2017 2018
WWE1 [MJ/t] 2 876 2 828
WWE2 [MJ/t] 4 025 3 937

Spadek wskaźników w porównaniu do grudnia 2017 r. spowodowany rekordową ilością przerobionej ropy w 2018 r..
Współczynnik EII określa stosunek zużycia wszystkich rodzajów energii (paliwa ciekłe, gazowe i energia elektryczna) do ilości przerobionego wsadu-WWE1 (lub WWE2- do ilości wyprodukowanych komponentów).

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie