Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Całkowita objętość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Całkowita objętość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w Grupie Kapitałowej LOTOS

Łącznie [m3]

Miejsce odprowadzenia ścieków
Do wód podziemnych 2 692
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.) 6 693 281
Do przedsiębiorstw komunalnych poza grupą kapitałową 320 655
Suma 7 016 628
Całkowita objętość ścieków uzdatnionych przez organizację

Łącznie [m3]

Sposób uzdatniania ścieków
Przez organizację 6 656 908
Przez zakład oczyszczania ścieków 52 746
Suma uzdatnianych ścieków 6 653 119

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie