Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS

Łącznie [tCO2e]

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych 2017 2018
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 64 780 27 738
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 173 839 1 319 241
Emisja z procesów chłodniczych i wytwarzania pary 0 0
Emisja z przetwarzania fizycznego i chemicznego 585 486 609 878
Emisje węglowodorów fluoru (HFC) 0 0
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 0 0
Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS

Łącznie [tCO2e]

Emisje gazów cieplarnianych * 2017 2018
Produkcja ciepła i energii elektrycznej 287 208 321 714
Produkcja rafineryjna 1 481 571 1 631 027
Emisja z procesów wydobywczych - spalanie paliw kopalnych na potrzeby energetyczne platform 32 399 33 551
Oraz spalanie gazu odpadowego na spalarce 50 540 45 550

* Dotyczy spółek: Grupa LOTOS, Energobaltic, LOTOS Asfalt, RCEkoenergia, LOTOS Petrobaltic.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie