Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie
Wypadki w Grupie Kapitałowej LOTOS w 2018 r.
Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 5 36
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 0 0
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 1
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 5 35
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 41
Liczba wypadków w podziale na przyczyny
Przyczyna: Liczba wypadków
Piesze poruszanie się 16
Obsługa maszyn i urządzeń 12
Kierowanie, jazda środkami transportu 2
Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń 5
Przeładunek, magazynowanie, prace transportowe 4
Inne 2
Suma 41

Wskaźniki bezpieczeństwa dla Grupy LOTOS S.A. w 2018 r.

Wskaźnik częstotliwości wypadków

(IR - liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000)

Kobiety Mężczyźni Ogółem
1,98 7,27 9,25
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy

(LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy
pracowników w raportowanym okresie* 200 000)

Kobiety Mężczyźni Ogółem
15,65 37,7 53,4
Wskaźnik ciężkości wypadków

(liczony jako liczbadni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)

Kobiety Mężczyźni Ogółem
74 48,63 54,07

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie