Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Fluktuacja pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS w 2018 r.

Przyjęcia w 2018 r.:

Pracownicy nowo zatrudnieni w podziale na płeć

(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć: Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Procent nowo zatrudnionych pracowników w skali Grupy w podziale na płeć Udział procentowy nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć
Kobiety 1 154 163 14% 24%
Mężczyźni 3 891 523 13% 76%
Pracownicy nowo zatrudnieni w podziale na wiek

(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba nowo zatrudnionych
pracowników w podziale na grupy wiekowe:
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w danej grupie wiekowej Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
<30 251 37%
30–50 341 50%
>50 94 14%

Odejścia w 2018 r.:

Odejścia pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba odejść pracowników
w podziale na:
Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników
Kobiety 1 154 125 11%
Mężczyźni 3 891 388 10%
Suma 5 045 513 10%
Odejścia pracowników w podziale na wiek

(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba odejść pracowników
w podziale na:
Liczba odejść pracowników Procent odejść w poszczególnych grupach wiekowych
<30 62 12%
30–50 236 46%
>50 215 42%
Suma 513

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie