Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

(w podziale na płeć i rodzaj stanowiska)

Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej LOTOS Całkowita liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin przypadających na pracownika
Wszyscy pracownicy 5 045 105 460 21
Kobiety 1 154 25 085 22
Mężczyźni 3 891 79 911 21
Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej LOTOS* Całkowita liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin przypadających na pracownika
Kierownictwo 977 22 055 23
Pozstali pracownicy (poniżej kierowniczego stanowiska) 4 023 82 910 21

* Zestawieniu nie ujęto danych AB LOTOS Geonafta.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie