Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS w podziale na wiek i płeć

Rada Nadzorcza %
Całkowita liczba członków 8 100%
Kobiety 3 38%
Mężczyźni 5 63%
Rada Nadzorcza %
Całkowita liczba członków 8 100%
Poniżej 30 lat 0 0%
Pomiędzy 30-50 6 75%
Powyżej 50 2 25%

Skład Zarządu Grupy LOTOS w podziale na wiek i płeć

Zarząd %
Całkowita liczba członków 5 100%
Kobiety 0 0%
Mężczyźni 5 100%
Zarząd %
Całkowita liczba członków 5 100%
Poniżej 30 lat 0 0%
Pomiędzy 30-50 3 60%
Powyżej 50 2 40%

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie