Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie
​Odsetek pracowników poddanych ocenie jakości pracy i przeglądom
rozwoju kariery zawodowej

(stan na 01.07.2018)

Całkowita liczna pracowników
Pracownicy poddani ocenie Odestek pracowników poddanych ocenie
Kobiety 1 125 917 81%
Mężczyźni 3 779 3 233 85%
Wszyscy 4 904 4 150 84%

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie