Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na osoby)

2017 r. 2018 r.
Kobiety 1 118 1 154
Mężczyźni 3 779 3 891
Suma 4 897 5 045
Łączna liczba pracowników w podziale na rodzaj stanowiska

(w przeliczeniu na osoby)

2017 r. 2018 r.
Stanowiska robotnicze 2 337 2 380
Stanowiska nierobotnicze 2 560 2 665
Suma 4 897 5 045
Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu

(w przeliczeniu na osoby)

2017 2018
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Pełny etat 1 102 3 740 4 842 1 136 3 846 4 982
Niepełny etat 16 39 55 18 45 63
Suma 1 118 3 779 4 897 1 154 3 891 5 045
Liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia

(w przeliczeniu na osoby)

2017 2018
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na czas określony 167 340 507 189 496 685
Zatrudnionych na czas nieokreślony 951 3 439 4 390 965 3 395 4 360
Suma 1 118 3 779 4 897 1 154 3 891 5 045
Liczba pracowników i współpracowników

(w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników i współpracowników w podziale na: 2017 2018
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia 35 38 73 60 58 118
Zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 0 2 2 1 4 5
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 1 2 3 1 7 8
Samozatrudnionych 2 30 32 1 29 30
Pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 4 22 26 1 23 24
Suma 42 94 136 64 121 185

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie