Podsumowanie 2019 roku

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo! Ubiegły rok, chociaż stawiał przed firmą wiele wyzwań, był dla Grupy Kapitałowej LOTOS rokiem...

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo, rok 2019 przyniósł sporo inwestycji i pozytywnych bodźców dla spółki. Jak pokazują wyniki Grupy...

Kluczowe czynniki efektywności - wyniki 2019

Kluczowe Niefinansowe Wskaźniki Efektywności są monitorowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, tj. dla całej Grupy...

Projekt EFRA, czyli dodatkowy milion ton paliw

Zakończony Projekt EFRA to kamień milowy strategii koncernu, który stał się teraz bardziej efektywny i ekologiczny....

Korzystne warunki cenowe i mniejsza liczba ograniczeń

W lipcu 2019 roku Grupa LOTOS podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania...

Grupa LOTOS inwestuje w wodór

Pod koniec listopada br. Grupa LOTOS podpisała list intencyjny z Toyota Motor Poland. To kolejny krok pokazujący...

Egzamin zdany na piątkę

Rok 2019 stawiał przed branżą paliwową wiele wyzwań, z którymi Grupa LOTOS dobrze sobie poradziła. Przede wszystkim...