Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Informacje kontaktowe

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS – www.lotos.pl

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

  • Pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością należy kierować do Grupy LOTOS na adres e-mail: csr@grupalotos.pl
  • Pytania związane z relacjami inwestorskimi należy kierować do Grupy LOTOS na adres e-mail: ir@grupalotos.pl
  • Pytania związane z relacjami Spółki z mediami należy kierować do Grupy LOTOS na adres e-mail: media@grupalotos.pl

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie