Model tworzenia wartości

Nasz Model Tworzenia Wartości powstał w wyniku gruntownych analiz światowego rynku ropy i długoterminowych prognoz jego rozwoju.