Łańcuch wartości


Wskaźniki na stronie:

Działalność w Grupie Kapitałowej LOTOS opiera się na modelu zarządzania segmentowego, który buduje pełen łańcuch tworzenia wartości – od wydobycia po sprzedaż gotowych produktów.

Przestrzegamy idei zrównoważonego rozwoju i działamy w zgodzie z polityką bezpieczeństwa energetycznego. Dbamy, żeby nasz wpływ na środowisko naturalne, ludzi oraz gospodarkę był jak najkorzystniejszy i przynosił zarówno wzrost wartości Firmy, jak i korzyści dla jej interesariuszy.

Oprócz przewozu produktów Grupy LOTOS spółka LOTOS Paliwa świadczy także usługi w zakresie przewozów innych towarów, w tym niebezpiecznych. Posiada m.in. umowę z Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F-34. W swej działalności w zakresie dystrybucji paliw Grupa LOTOS wykorzystuje ponadto: nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, bazy paliw w Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim i Rypinie.

Grupa LOTOS sprzedaje swoje produkty do ponad 80 krajów.