Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Model tworzenia wartości

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
KAPITAŁY

Sposób prowadzenia naszej działalności opieramy na modelu zarządzania segmentowego, który buduje pełen łańcuch tworzenia wartości – od wydobycia po sprzedaż gotowych produktów.

Tworzymy wartość na każdym z etapów naszej działalności, zawsze przestrzegając idei zrównoważonego rozwoju i działając w zgodzie z polityką bezpieczeństwa energetycznego. Świadomie zarządzamy naszym wpływem na środowisko naturalne, ludzi oraz gospodarkę tak, by był on coraz bardziej pozytywny i przynosił zarówno wzrost wartości firmy, jak i korzyści dla naszych interesariuszy.

Nasz Model Tworzenia Wartości powstał w wyniku gruntownych analiz światowego rynku ropy i długoterminowych prognoz jego rozwoju. Dzięki niemu możemy być pewni, że nasz rozwój w latach 2017 – 2022 będzie stabilny i bezpieczny.

Zarządzanie w tym modelu biznesowym wspiera całą Grupę Kapitałową w:
 • realizacji spójnej strategii,
 • planowaniu i kontrolingu,
 • zintegrowanym zarządzaniu operacyjnym oraz
 • zapewnieniu spójnych standardów korporacyjnych.

Najedź na wybrany obszar i zobacz, jak tworzymy wartość:

Jak tworzymy wartość?

Efektywność
Innowacyjność
Bezpieczeństwo
Odpowiedzialność

Segment
wydobywczy

Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pozwala nam na dywersyfikację przychodów oraz zmniejsza naszą zależność od cyklów koniunkturalnych w poszczególnych segmentach rynku. W ten sposób budujemy naszą przewagę konkurencyjną.

Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?
 • Działamy na kilku rynkach – prowadzimy działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie trzech krajów: Polski, Litwy i największego gracza w regionie, tj. Norwegii.
 • Naszymi partnerami są doświadczone firmy, o międzynarodowym zasięgu działania.
 • Mamy silne kompetencje w zakresie wiercenia i eksploatacji.
 • Dobrze znamy obszar geograficznego Szelfu Bałtyckiego i Norweskiego.
 • Prowadzimy ważne projekty rozwojowe dla tego segmentu (dotyczęce zarówno złóż ropy jak i gazu ziemnego).
Angażowane Kapitały

Segment
Rafineryjny

Przetwarzamy ropę naftową, w wyniku czego powstają paliwa, a także oleje, smary i asfalty. Dzięki posiadaniu jednej z najnowocześniejszych rafinerii w Europie robimy to w sposób bardzo efektywny, bezpieczny, z łatwością dostosowując się do aktualnych zapotrzebowań rynku.

Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?
 • Posiadamy jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie.
 • Jej korzystna strategicznie lokalizacja zapewnia nam istotną przewagę konkurencyjną w dostępie do surowców oraz kanałów sprzedaży produktów na tle innych rafinerii działających w regionie.
 • Mamy najwyższy w Polsce, i jeden z najwyższych w Europie, współczynnik złożoności procesu przeróbczego (Wskaźnik Kompleksowości Nelsona).
 • Mamy możliwość elastycznego dobierania przetwarzanych gatunków ropy naftowej, a tym samym dopasowywania produkcji do aktualnych zapotrzebowań rynku.
 • Posiadamy unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia drogą lądową, poprzez sieć rurociągów, oraz morską, co pozwala na dywersyfikację dostaw, większy potencjał negocjacyjny i lepsze reagowanie na zmieniające się ceny i gatunki surowca obecne na rynku.
Angażowane Kapitały

Segment
handlowy

Prowadzimy działalność handlową w kraju i za granicą, w sektorach paliwowym, olejowym i asfaltowym. Nasze produkty eksportujemy zarówno drogą morską, jak i lądową.

Dlaczego jesteśmy skuteczni w tym obszarze?
 • Zarządzamy siecią 495 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju, które konsekwentnie unowocześniamy i których ofertę rozbudowujemy.
 • Posiadamy 20 tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7.
 • Mamy czołową pozycję na krajowym rynku asfaltów drogowych.
 • Nasze produkty są sprzedawane w 86 krajach.
Angażowane Kapitały

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie