Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Produkty i usługi - wszechstronnie i „na zielono”

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
KAPITAŁY

Działamy na 86 rynkach. Nasze produkty sprzedawane są przede wszystkim w Polsce oraz innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii i Czechach. Asortyment produktów i usług działających pod naszą marką jest bardzo szeroki.

Znajdują się wśród nich wysokiej jakości paliwa silnikowe, oferowane m.in. na 495 dogodnie zlokalizowanych w całej Polsce stacjach paliw (w tym na 20 tzw. Miejscach Obsługi Podróżnych), szeroka gama olejów smarowych (np. samochodowych i przemysłowych), różnego rodzaju asfalty drogowe bądź przemysłowe, specjalistyczne paliwo lotnicze JET A1, a także sygnowane naszą marką liczne usługi, między innymi logistyczne czy ochroniarskie.

Produkty uzyskiwane w wyniku przerobu ropy naftowej

paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy)

ciężki olej opałowy

asfalty

paliwo lotnicze

benzyna surowa

gaz płynny propan-butan (LPG)

oleje bazowe

Nasza oferta

W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS oferujemy szeroki wachlarz produktów i usług:

  • najwyższej jakości paliwa (w tym paliwo lotnicze i żeglugowe);
  • szeroka gama olejów o najwyższych parametrach technologicznych – dla motoryzacji, rolnictwa, przemysłu, ale też i dla statków;
  • asfalty drogowe, modyfikowane MODBIT (w tym asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HIMA), WMA (pozwalające wyprodukować mieszanki mineralno-asfaltowe) czy przemysłowe;
  • przewozy kolejowe;
  • i wiele innych.
NASZE MARKI
STACJE LOTOS

495

liczba stacji paliw LOTOS na koniec 2018 r.
wzrost o 2 stacje w stosunku do 2017 r. – w tym 306 stacji własnych (CODO) i 189 stacji franczyzowych (DOFO)

14 stacji CODO

liczba zmodernizowanych stacji paliw pod marką LOTOS w 2018 r.

18%

wzrost sprzedaży sklepowej w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

17%

wzrost uzyskanej marży sklepowej w 2018 r. dzięki optymalizacji kosztów

Dokładamy starań, by nasze stacje paliw stopniowo stawały się coraz bardziej „zielone”.

Pod koniec listopada 2018 r. otworzyliśmy 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Rozlokowane wzdłuż autostrad A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem, tworzą one tzw. „Niebieski Szlak”.

Już niedługo Grupa LOTOS stanie się też pierwszym w Polsce producentem oczyszczonego wodoru i wybuduje dwie stacje umożliwiające jego tankowanie. W ubiegłym roku zapadła decyzja o dofinansowaniu ze środków UE projektu Pure H2, tj. instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru.

Temat modernizacji z poszanowaniem dla środowiska podejmują również LOTOS Lab i LOTOS Kolej. Do 2022 r. mają wybudować dwa prototypy lokomotyw manewrowych z nowoczesnymi napędami hybrydowymi.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas ogromnie ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby zarówno nasza działalność jak i oferowane przez nas produkty były bezpieczne na każdym etapie swojego łańcucha wartości. Działająca w naszych strukturach od 16 lat spółka LOTOS Lab rzetelnie bada stosowane przez nas półprodukty, produkty, komponenty i dodatki uszlachetniające do produkcji paliw, olejów i asfaltów, a także wodę wykorzystywaną do produkcji mediów energetycznych oraz ścieki.

Informacje na temat wpływu naszych produktów na zdrowie i środowisko, występowania w nich substancji i preparatów chemicznych są zawarte w Informacji o Produkcie lub Karcie Charakterystyki. Znajdują się tam również kwestie dotyczące postępowania w przypadku pożaru i uwolnienia produktu do środowiska oraz postępowania z odpadem.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie