Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
KAPITAŁY

W naszej podstawowej działalności koncentrujemy się na trzech obszarach:

  • poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów,
  • przerobie ropy naftowej,
  • handlu produktami naftowymi.

By poprawić efektywność handlową, nieustająco optymalizujemy procesy rafineryjne i logistyczne.

Naszą działalność dzielimy na dwa segmenty

WYDOBYWCZY (upstream)

pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związana z nią działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa w ramach tej działalności.

PRODUKCJI I HANDLU (downstream)

wytwarzanie, przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Działalność wydobywcza

Jesteśmy jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydobywamy surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy.

STRUKTURA WYDOBYCIA

4,5 tys. boe/dzień

średnie dzienne wydobycie LOTOSU w Polsce w 2018 r.


22% łącznego wolumenu Segmentu

15,2 tys. boe/dzień

średnie dzienne wydobycie LOTOSU w Norwegii w 2018 r.


74% łącznego wolumenu Segmentu

0,79 tys. boe/dzień

średnie dzienne wydobycie LOTOSU na Litwie w 2018 r.


4% łącznego wolumenu Segmentu

10,8 mln ton

przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii w 2018 r.


najwyższy poziom w historii rafinerii

20,4 tys. boe/dzień

średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego przez LOTOS w 2018 r.

89,8 mln boe

łączne rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOSU na koniec 2018 r.


z czego 78% stanowiła ropa naftowa, a 22% gaz ziemny

Segment Wydobywczy

Przerób ropy

Nasza rafineria należy do najnowocześniejszych i najmłodszych w Europie. Jej moce przerobowe to ok. 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie. W 2018 pobiliśmy swój rekord, przerabiając aż 10,8 mln ton ropy pochodzącej głównie z Uralu (73,1%). Uzyskiwane w wyniku przerobu ropy naftowej produkty sprzedawane są w Polsce i za granicą, w kanale hurtowym oraz detalicznie poprzez własną sieć stacji paliw.

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2018 roku prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS-Air BP.

10,8 mln ton – przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii w 2018 r. – najwyższy poziom w historii rafinerii. To dzięki wykorzystaniu maksymalnych mocy wytwórczych.

Jesteśmy efektywni w działaniu – nowe technologie, które wykorzystujemy w procesach produkcyjnych, pozwalają nam pozyskać z 1 baryłki ropy aż 95% czystego paliwa. A z otrzymanego w procesie produkcji odpadu (5% baryłki ropy) powstaje asfalt, który sprzedajemy naszym kontrahentom.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie