Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Nagrody i wyróżnienia

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi korzyści wielu beneficjentom, a jednocześnie jest wysoko oceniane przez ekspertów, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane LOTOSOWI. Szczególnie cenne są dla nas te, które przyznano nam za starania i dbałość w obszarach kluczowych dla rozwoju praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Potwierdza i docenia się to, że umiemy poświęcać należytą uwagę relacjom z pracownikami, poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy, relacjom z inwestorami i partnerami biznesowymi, ochronie środowiska oraz działaniom prospołecznym.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS W 2018 R.

Grupa LOTOS po raz 12. W RESPECT Index
W grudniu 2018 roku Grupa LOTOS po raz dwunasty już znalazła się w RESPECT Index – indeksie najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Akcje Grupy LOTOS po raz pierwszy w londyńskim indeksie firm społecznie odpowiedzialnych
– FTSE4Good.

2. miejsce w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie” w XII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

6. miejsce spośród wszystkich firm w XII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Srebrny Listek CSR dla Grupy LOTOS
– nagroda dla przedsiębiorstw, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26 000.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie