Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

rok 2018 możemy uznać za kolejny dobry czas zarówno dla Grupy LOTOS, jak i dla całego przemysłu naftowego. Pomyślny rozwój firmy, dalsze wspierające działania władz państwa oraz skupienie się na jakości rozwiązań i produktów spowodowały, że spółka może być dumna ze swoich osiągnięć. Konsekwentne wdrażanie przyjętej strategii przyniosło wymierne korzyści oraz pozwoliło odważnie patrzeć w przyszłość oraz dążyć do dalszej realizacji celów spółki.

Pełne wykorzystanie mocy rafinerii, najwyższa w historii Grupy LOTOS EBITDA LIFO na poziomie 3.12 mld zł (osiągnięta pomimo niższych marż rafineryjnych oraz spadku poziomu wydobycia węglowodorów), a także znaczne obniżenie zadłużenia spółki to wynik ciężkiej pracy wielu osób. Po raz drugi wypłaciliśmy także dywidendę dla akcjonariuszy. 

W ubiegłym roku znacząco posunęły się prace nad kluczowym dla spółki Projektem EFRA, w wyniku czego budowa Kompleksu Koksowania zakończyła się w 2019 roku. Grupa prowadziła także zintensyfikowane działania w obszarach elektromobilności oraz wykorzystania innych paliw alternatywnych. Tuzin punktów ładowania samochodów elektrycznych w ramach projektu Niebieski Szlak oraz zdobycie finansowania projektu dystrybucji wodoru o bardzo wysokiej czystości pod szyldem PURE H2 to nasz wkład w innowacyjność polskiego przemysłu.

Grupa LOTOS jest także otwarta na wdrażanie innowacji w zakresie przemysłu cyfrowego, najnowszych technologii informatycznych oraz sztucznej inteligencji. W zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie angażujemy się we wspieranie polskiego sportu, kultury oraz inicjatywy edukacyjne. W trosce o środowisko naturalne spółka obniżyła współczynnik emisyjności, stale pracuje nad ograniczaniem zużycia energii oraz dba o bioróżnorodność.

Mam nadzieję, że rok 2019 podsumujemy równie pozytywnymi statystykami. Naszym celem jest bowiem dalszy dynamiczny wzrost Grupy LOTOS. Wszystko po to, aby być NAJ z każdej strony.

Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie