Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

List Prezesa Zarządu

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

pragnę przedstawić Państwu Zintegrowany Raport Roczny zawierający wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. osiągnięte w 2018 roku. Są one dla nas niezwykle ważne, ponieważ ponownie potwierdzają bardzo dobrą kondycję finansową naszej firmy. Pozwalają nam odważnie patrzeć w przyszłość oraz zdecydowanie realizować kolejne, ambitne plany rozwojowe.

Dzięki przemyślanemu gospodarowaniu aktywami oraz maksymalizacji korzyści płynących z otoczenia rynkowego możemy pochwalić się, kolejny rok z rzędu, rekordowym wynikiem na poziomie operacyjnym. Oczyszczona EBITDA wg. LIFO w 2018 roku osiągnęła historyczną wartość 3,125 mld zł. Sytuacja finansowa spółki stale się poprawia. Jej dobrą kondycję potwierdzają solidne przepływy pieniężne. Cashflow operacyjny wyniósł w ubiegłym roku 2,3 mld zł.

Konsekwentnie realizujemy projekty inwestycyjne, na które w minionym roku przeznaczyliśmy 1 mld zł. Jednocześnie istotnie, bo prawie o 25%, obniżyło się zadłużenie spółki. Na koniec 2018 roku było ono na poziomie 1,9 mld zł. Co więcej, wskaźnik zadłużenia netto do oczyszczonej EBITDA LIFO spadł do poziomu 0,6x. Wyniki te mają swoje odzwierciedlenie w wysokości kursu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który pod koniec 2018 roku zbliżył się do poziomu 90 zł za akcję. Już po raz drugi wypłaciliśmy dywidendę.

Jako właściciel lub współwłaściciel 36 koncesji morskich oraz 11 koncesji lądowych, wydobywamy węglowodory w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w Polsce i na Litwie. W 2018 roku łączny potencjał zasobów wydobywalnych 2P LOTOSU wzrósł do 89,8 mln baryłek, a własne wydobycie osiągnęło poziom ok. 7,5 mln baryłek.

Rafineria Grupy LOTOS zaliczana jest do grona najnowocześniejszych rafinerii w Europie. W minionym roku pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich mocy wytwórczych. Dzięki temu w 2018 roku pobiliśmy kolejny rekord przerabiając blisko 10,8 mln ton ropy naftowej.

Ubiegły rok to także sprzyjające warunki makroekonomiczne. Średnia cena ropy naftowej na wysokim poziomie 71 USD/bbl korzystnie wpłynęła na wyniki segmentu wydobywczego. Nasz wynik wspierał też wysoki kurs dolara. Na wynik segmentu produkcji i handlu korzystnie wpłynęły szczególnie cracki na średnich destylatach. Dla tego segmentu bardzo znaczący był też wysoki poziom modelowej marży rafineryjnej, która w całym 2018 roku wyniosła 7,41 USD/bbl.

Lada dzień zakończą się testy instalacji Kompleksu Koksowania, najważniejszego obiektu Projektu EFRA. Tą inwestycją kontynuujemy proces technologicznego rozwoju gdańskiej rafinerii rozpoczęty Programem 10+. Wiele prac na terenie Projektu EFRA wykonaliśmy w 2018 roku, m.in. oddaliśmy do użytku instalację destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU). To również dzięki niej nasza rafineria osiągnęła w 2018 roku, wspomniany wcześniej, rekordowy przerób 10,8 mln ton ropy.

Rozwijamy się we wszystkich segmentach. Reorganizujemy wydobycie, dostosowujemy swoją ofertę handlową. Otwieramy nowe stacje paliw, ale przede wszystkim otwieramy się na nowe możliwości, jakie niosą ze sobą paliwa alternatywne. Jest to jeden z naszych priorytetów. Jesienią 2018 roku w ramach projektu LOTOS Niebieski Szlak rozpoczęliśmy test pierwszych 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych na trasie A1 i A2. Mamy w planach czterokrotne zwiększenie liczby ładowarek elektrycznych na swoich stacjach. Oznacza to budowę i uruchomienie do końca 2020 r. kolejnych 38 punktów ładowania.

Ładowanie pojazdów elektrycznych to dopiero początek. W grudniu podczas szczytu COP24 w Katowicach podpisaliśmy umowę na finansowanie punktów tankowania wodoru w ramach projektu Pure H2. Uruchomimy dystrybucję wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%), który mógłby być wykorzystywany przede wszystkim przez środki transportu miejskiego. Projekt zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy LOTOS, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 roku.

Jednym z pięciu filarów naszej strategii biznesowej do roku 2022 jest gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji, również cyfrowych. Z firmą Microsoft podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego będziemy inicjować wspólne projekty i wdrażać rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz najnowszych technologii informatycznych.

Dbając o wartość firmy i dobre imię marki LOTOS od wielu lat wspieramy sport, kulturę oraz realizujemy działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2018 roku podpisaliśmy znaczące umowy sponsoringowe, dzięki którym umacniamy swoje relacje z dotychczasowymi partnerami. Do 2022 roku będziemy Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Również przez kolejne 4 lata na nasze wsparcie mogą liczyć skoczkowie i biegacze narciarscy. Konsekwentnie realizujemy też nasze programy edukacyjne i sportowe, kierowane w szczególności do dzieci i młodzieży. Od sierpnia 2018 roku angażujemy się też w sport akademicki.

Analizujemy także zmiany klimatu, które niosą ze sobą nowe wyzwania środowiskowe. Zrównoważony rozwój jest dla nas ważny i rozumiemy go jako ciągłe poprawianie efektywności przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Jesteśmy dumni z tego, że możemy mówić o naszej firmie jako jednej z najbardziej „zielonych” w Europie. W minionym roku odzyskaliśmy aż 96% wytwarzanych odpadów w naszej rafinerii i po raz kolejny obniżyliśmy współczynnik emisyjności. Co roku wzrasta nasza efektywność energetyczna.

Wiemy, że NAJ nie bierze się znikąd. Jesteśmy świadomi, że dzięki naszej NAJlepszej, wyspecjalizowanej, otwartej, odważnej i traktowanej po partnersku kadrze odnosimy sukcesy. W imieniu Zarządu Grupy LOTOS S.A. pragnę złożyć podziękowania pracownikom całej grupy kapitałowej oraz Radzie Nadzorczej za profesjonalizm, ciężką pracę, zaangażowanie i wyniki, które razem osiągnęliśmy. Serdeczne podziękowania składam również partnerom biznesowym i społecznym oraz klientom, którzy nam zaufali.

Z wyrazami poważania,

Mateusz A. Bonca
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie