Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Determinuje nas zrównoważony rozwój

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Grupa Kapitałowa LOTOS jest jedną z największych firm działających na polskim rynku i drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Oprócz wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz gazu ziemnego zajmujemy się sprzedażą jakościowych produktów naftowych. Zapewniamy też wysoko wyspecjalizowane usługi logistyczne oraz serwisowe.

Determinantem naszych działań jest zrównoważony rozwój. Gdańska rafineria jest jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych, a jednocześnie jednym z najbardziej przyjaznych środowisku kompleksów rafineryjnych w Europie. Do naszej oferty wprowadzamy paliwa alternatywne, takie jak wodór i LNG, oraz czynnie działamy w temacie elektromobilności, konsekwentnie umacniając się na pozycji lidera w zakresie innowacji w tym segmencie.

Naszą grupę kapitałową tworzą: Grupa LOTOS S.A., podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym oraz fundacja. Grupa LOTOS, jako jednostka dominująca dla grupy kapitałowej, jest spółką akcyjną, której większościowym udziałowcem, posiadającym 53,19% akcji jest Skarb Państwa. Nasze akcje są notowane w indeksie WIG 20, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 r.

Siedziba główna Grupy LOTOS S.A. znajduje się w Gdańsku przy ulicy Elbląskiej 135.

SPÓŁKI LOTOS NA ŚWIECIE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią 495 stacji paliw LOTOS

produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych

produkcja i sprzedaż asfaltów

pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

działalność wydobywcza na szelfie norweskim

spółka holdingowa realizująca plany rozwojowe segmentu w oparciu o spółki zależne

magazynowanie i dystrybucja paliw, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

magazynowanie i dystrybucja paliw

logistyka kolejowa dla całej Grupy Kapitałowej

wykonywanie analiz laboratoryjnych

ochrona mienia i osób

ochrona przeciwpożarowa

poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej na obszarach lądowych Litwy

działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe

wzrost sprzedaży w 2018 roku wyniósł 16%

Baltic Gas

realizacja projektu zagospodarowania złóż gazu ziemnego

produkcja samochodów osobowych

PEŁNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie