Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Członkostwa w organizacjach branżowych i CSR

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Zasiadamy w wielu polskich i międzynarodowych organizacjach, część z nich zrzesza specjalistyczne podmioty z sektora paliwowego, energetycznego oraz chemicznego. Jesteśmy też członkiem organizacji biznesowych, działających na rzecz rozwoju gospodarczego naszego kraju, oraz tych propagujących idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

W 2018 roku należeliśmy m.in. do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC), Central Europe Energy Partners, Fuels Europe, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, United Nations Global Compact (największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju) oraz Pracodawców Pomorza.

Od 2008 roku Grupa Kapitałowa LOTOS jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji pozarządowej, która od kilkunastu lat zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy i promocją idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie