You are being redirected to /en/noty_objasniajace/12-pozostale-noty-objasniajace/12-3-istotne-zdarzenia-nastepujace-po-dniu-konczacym-okres-sprawozdawczy/12-3-3-dzialania-wojenne-na-ukrainie/