You are being redirected to /en/noty_objasniajace/12-pozostale-noty-objasniajace/12-3-istotne-zdarzenia-nastepujace-po-dniu-konczacym-okres-sprawozdawczy/12-3-1-zawarcie-warunkowych-umow-sprzedazy-w-ramach-realizacji-srodkow-zaradczych/