You are being redirected to /en/noty_objasniajace/12-pozostale-noty-objasniajace/12-2-od-dnia-konczacego-poprzedni-rok-finansowy/12-2-3-wynagrodzenie-glownej-kadry-kierowniczej/