Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Struktura kapitału akcyjnego

Na koniec okresu

 
Akcjonariusze (znaczne pakiety akcji) % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % % % % %
Nafta Polska 51,9 59 025 000 - - - - - - - - - - - - - - -
Skarb Państwa 6,9 7 878 030 64,0 83 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 69 076 392 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2
ING OFE / NN OFE - - 5,0 6 524 479 5,0 6 524 479 - - - - 5,3 6 893 079 8,6 (1) 5,7 5 - -
PZU OFE - - - - - - - - - - - - - - 5 - -
Pozostali 41,2 46 796 970 31,0 40 272 491 41,8 54 272 491 46,8 60 796 970 46,8 60 796 970 41,5 53 903 891 38,2 41,1 36,8 46,8 46,8
Razem 100,0 113 700 000 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 129 873 362 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
​ ​

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie