Chart title

Dane interaktywne

Otoczenie makroekonomiczne

Notowania ropy naftowej i kursów walut oraz marża modelowa Grupy LOTOS S.A.

POBIERZ XLS (472.66 KB)

   
Średniokwartalne notowania ropy naftowej                                                                                    
Brent Dtd USD/bbl 76,34 78,24 76,74 86,43 105,45 116,92 113,23 109,39 118,63 108,02 109,60 110,14 112,54 102,53 110,19 109,22 108,16 109,69 102,02 76,63 53,86 61,66 50,44 43,66 33,79 45,56 45,71 49,05 53,59 49,56 52,10 61,40 66,87 70,71 75,08 68,22 62,90 68,96 62,00 63,27 50,54
Spread Brent Dtd vs Ural Rtdm USD/bbl 1,41 1,74 0,92 1,51 2,93 2,83 0,67 0,26 1,20 1,97 0,69 0,97 1,69 0,65 0,15 1,40 1,37 2,22 1,79 1,54 1,78 1,45 1,41 2,68 2,70 2,59 2,33 2,18 2,14 1,52 1,01 0,91 1,59 1,87 1,32 0,82 0,24 0,58 1,17 1,54 2,31
Średniokwartalne notowania walut                                                                                    
Kurs dolara 2,88 3,16 3,10 2,92 2,88 2,75 2,94 3,28 3,22 3,33 3,31 3,17 3,15 3,21 3,21 3,07 3,06 3,04 3,15 3,37 3,73 3,70 3,77 3,89 3,96 3,87 3,89 4,06 4,06 3,83 3,63 3,6 3,4 3,58 3,7 3,77 3,79 3,81 3,88 3,87 3,92
Kurs euro 3,99 4,01 4,01 3,97 3,95 3,96 4,15 4,42 4,23 4,26 4,14 4,11 4,16 4,20 4,25 4,19 4,19 4,17 4,17 4,21 4,19 4,09 4,19 4,26 4,36 4,37 4,34 4,38 4,32 4,22 4,26 4,23 4,18 4,26 4,31 4,30 4,30 4,28 4,32 4,29 4,33
Marża modelowa GL S.A.** - zawieszona USD/bbl                     9,68 9,10 7,31 6,08 4,32 5,48 5,05 4,97 6,97 7,32 9,38 8,08 7,41 6,21 6,51 6,49 6,01 8,24 7,34 7,14 8,57 7,07 6,40 7,29 7,47 8,47 6,98 5,76 8,10 n.d. n.d.